Nội dung trang

Giới thiệu

Đầu tư theo hình thức Đối tác Công – Tư (PPP)

Hình thức Đối tác Công - Tư (PPP)

Theo Điều 3 Nghị định 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ, việc “đầu tư theo hình thức đối tác công tư” và các loại hợp đồng của hình thức đầu tư

XEM THÊM

Tình hình Thực hiện Dự án Đối tác Công –Tư tại TPHCM

Thành phố đã chủ động đề xuất, xây dựng, thực hiện nhiều cơ chế đa dạng hóa các hình thức huy động vốn ngoài ngân sách nhà nước để phát triển;trong đó, đã tiên phong triển khai kêu gọi sự tham gia của khu vực tư nhân để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng theo mô hình “Hợp tác công tư” truyền thống từ năm 1998 và đã đạt được những thành công nhất định.

XEM THÊM