Nội dung trang

Giới thiệu

Tình hình Thực hiện Dự án Đối tác Công –Tư tại TPHCM

A. TRƯỚC KHI NGHỊ ĐỊNH 15/2015/NĐ-CP NGÀY 14/02/2015 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ PPP ĐƯỢC BAN HÀNH:

Với tính năng động sáng tạo, Thành phố đã chủ động đề xuất, xây dựng, thực hiện nhiều cơ chế đa dạng hóa các hình thức huy động vốn ngoài ngân sách nhà nước để phát triển;trong đó, đã tiên phong triển khai kêu gọi sự tham gia của khu vực tư nhân để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng theo mô hình “Hợp tác công tư” truyền thống (Ví dụ như Hợp đồng BOT, BOO, BT) từ năm 1998 và đã đạt được những thành công nhất định.

Trong giai đoạn (2004 – 2015), có 18 dự án đầu tư theo hình thức BOT, BT, BTO, BOO đã hoàn thành và đang được triển khai thực hiện với tổng mức đầu tư khoảng 59.225 tỷ đồng. Trong đó, lĩnh vực giao thông vận tải có 15 dự án, lĩnh vực môi trường có 01 dự án, lĩnh vực bãi đậu xe ngầm có 02 dự án.

* Một số dự án tiêu biểu đã hoàn thành đưa vào sử dụng:

- Dự án xây dựng cầu Phú Mỹ (Hợp đồng BOT) – Tổng vốn đầu tư 2.914 tỷ đồng;

- Dự án Xây dựng Cầu Sài Gòn 2 – Tổng vốn đầu tư 1.827 tỷ đồng.

B. SAU KHI NGHỊ ĐỊNH 15/2015/NĐ-CP NGÀY 14/02/2015 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ PPP ĐƯỢC BAN HÀNH:

1. Các dự án đã hoàn tất ký kết Hợp đồng và triển khai thực hiện:

Sau khi Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP được ban hành có hiệu lực thi hành vào ngày 10/4/2015; tính đếnthời điểm hiện nay,

Thành phố đã kêu gọi, hoàn tất ký kết Hợp đồng và triển khai thực hiện 05 dự án đầu tư theo hình thức PPP với tổng mức đầu tư khoảng 11.902 tỷ đồng; bao gồm các lĩnh vực: giao thông vận tải (02 dự án); cải thiện môi trường(01 dự án); hạ tầng kỹ thuật (01 dự án) và văn hóa (01 dự án).

* Một số dự án lĩnh vực giao thông và văn hóa tiêu biểu như:

- Dự án Đầu tư 02 tuyến vận tải hành khách công cộng bằng đường thủy theo hình thức hợp đồng BOO. Tổng vốn đầu tư 129 tỷ đồng.

- Dự án Xây dựng cụm rạp chiếu phim tại Trung tâm văn hóa Quận 12 theo hình thức hợp đồng BOT. Tổng vốn đầu tư 44 tỷ đồng.

2. Các dự án đang thực hiện các thủ tục đầu tư:

Bên cạnh các Dự án đã hoàn tất ký kết Hợp đồng; hiện nay có 130 dự án đang thực hiện theo hình thức PPP (các bước chuẩn bị đầu tư như lập, phê duyệt Đề xuất dự án; lập phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi; đấu thầu lựa chọn Nhà đầu tư, đám phán ký kết Hợp đồng dự án với tổng mức đầu tư dự kiến là 380.947 tỷ đồng.

Về hình thức Hợp đồng dự án: hình thức Hợp đồng BT có 94 dự án (chiếm tỷ trọng 73%); hình thức Hợp đồng BOT/BTO có 21 dự án (chiếm tỷ trọng 16%); hình thức Hợp đồng BTL/BLT có 08 dự án (chiếm tỷ trọng 6%); hình thức BOO có 04 dự án (chiếm tỷ trọng 3%) và hình thức O&M có 03 dự án (chiếm tỷ trọng 2%).

Về lĩnh vực: lĩnh vực hạ tầng giao thông vận tải, môi trường, chỉnh trang, phát triển đô thị có 93 dự án;lĩnh vực thương mại – dịch vụ có 02 dự án; lĩnh vực giáo dục có 04 dự án; lĩnh vực y tếcó 14 dự án; lĩnh vực văn hóa - thể thao có 17 dự án.