Nội dung trang

Giới thiệu

Định hướng Phát triển của TPHCM giai đoạn 2017 - 2020

A. CÁC ĐỊNH HƯỚNG CỤ THỂ:

Để huy động các nguồn lực đầu tư trong và ngoài nước thực hiện xã hội hóa đầu tư hiệu quả, nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật và cơ sở hạ tầng xã hội trên địa bàn Thành phố, tập trung vào ngành và lĩnh vực sau:

1. Lĩnh vực tài nguyên và môi trường: dịch vụ thu gom, tái sử dụng, vận chuyển, tái chế, xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại, xử lý nước thải công nghiệp và đô thị; các công trình hồ điều tiết, đê bao, cống kiểm soát triều đặc biệt là hệ thống thoát nước, hệ thống kiểm soát triều.

2. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo:các chính sách hỗ trợ các trường ngoài công lập; xây dựng quy hoạch ngành, quy hoạch mạng lưới đơn vị thuộc các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề; xã hội hóa.

3. Lĩnh vực y tế: ưu đãi về thuế đối với các loại hình dịch vụ phụ trợ trong các hệ thống bệnh viện, cơ sở y tế; nhu cầu đầu tư mở rộng, phát triển xây dựng công trình kết cấu hạ tầng y tế.

4. Lĩnh vực văn hóa, thể thao: xã hội hóa đầu tư xây dựng các công trình đa năng, hiện đại, quy mô lớn phục vụ nhu cầu tập luyện và thi đấu thể dục thể thao, biểu diễn văn hóa nghệ thuật.

5. Lĩnh vực giao thông, vận tải, hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật: ban hành các chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư; chính sách về huy động vốn đầu tư; bổ sung các quy định về hình thức thu và mức thu phí sử dụng, giá dịch vụ khai thác các loại hình hạ tầng giao Thông phố Hồ Chí Minh.

6. Lĩnh vực xây dựng: các dự án chung cư cũ xuống cấp trầm trọng cần cải tạo, xây dựng lại; rà soát lại toàn bộ quỹ nhà tái định cư trên địa bàn.

B. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Nhằm cụ thể hóa các định hướng đầu tư giai đoạn 2017 – 2020, Thành phố đang tiếp tục kêu gọi đầu tư 116 Dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP với tổng mức đầu tư dự kiến là 136.741 tỷ đồng. Trong đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổng hợp danh mục các Dự án đã được thông qua chủ trương đầu tư công nhưng có khả năng chuyển đổi sang hình thức PPP với tổng cộng 54 dự án, tổng vốn đầu tư là 18.476 tỷ đồng.

Về lĩnh vực đầu tư: lĩnh vực giáo dục đào tạo có 22 dự án với tổng vốn đầu tư khoảng 4.756,813 tỷ đồng. Lĩnh vực công nghệ thông tin có 03 dự án với tổng vốn đầu tư khoảng 203,2 tỷ đồng. Lĩnh vực thủy lợi, phòng chống lụt bão có 1 dự án với tổng vốn đầu tư khoảng 577 tỷ đồng. Lĩnh vực y tế có 17 dự án với tổng vốn đầu tư khoảng 11.229 tỷ đồng. Lĩnh vực văn hóa thể thao xã hội có 11 dự án với tổng vốn đầu tư khoảng 1.709,8 tỷ đồng.

* Một số dự án tiêu biểu:

- Dự án Đầu tư, nâng cấp và vận hành các trạm y tế phường tại Quận 3.

- Dự án Bệnh viện Quận Tân Phú.