Nội dung trang

Giới thiệu

Hội thảo về cơ chế VGF cho các dự án PPP tại Việt Nam

(PPP) Sáng 28/06/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư (Phòng Hợp tác công tư – PPP) đã tham gia thảo luận các vấn đề liên quan trong khuôn khổ Hội thảo về cơ chế VGF cho các dự án PPP tại Việt Nam do Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tổ chức.

Nhằm hoàn thiện cơ chế và nguồn vốn ODA từ JICA cho các dự án PPP tại Việt Nam trong thời gian tới, Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Hội thảo về cơ chế sử dụng nguồn vốn ODA từ JICA cho các dự án PPP tại Việt Nam để trao đổi trực tiếp với các cơ quan liên quan góp ý đối với dự thảo nghiên cứu về đề xuất cơ chế thực hiện VGF cho các dự án PPP, với sự tham dự của đại diện Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Xây dựng, Bộ Y tế, Lãnh đạo các Sở, ngành Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bình Dương, Quảng Ninh và Hải Phòng.

Toàn cảnh buổi hội nghị sáng 28/06

Tổng quan về PPP và Cơ chế hỗ trợ tài chính của Nhà nước

Những năm gần đây, dự án PPP được kỳ vọng là giải pháp thức đẩy phát triển cơ sở hạ tầng và cung cấp các dịch vụ công với sự tham gia của khu vực tư nhân, mang lại các lợi ích cho người dân và xã hội. Những lợi ích có thể kể đến như: sớm cung cấp các dịch vụ công mới, nâng cấp các dịch vụ công hiện có, tăng hiệu quả chi tiêu của Chính phủ, giảm gánh nặng ngân sách chi tiêu của Chính phủ qua thu hút vốn tư nhân thực hiện các dự án công ích,…Chính vì thế, sự hỗ trợ của Chính phủ, nhất là về tài chính bằng các hình thức như PDF, VGF/Trợ cấp, Bảo lãnh,… là vô cùng cần thiết nhằm tăng tính hấp dẫn cho các dự án PPP đối với nhà đầu tư tư nhân. Trong đó, VGF là hỗ trợ vốn trực tiếp của Nhà nước cho nhà đầu tư tư nhân, tạo động lực cho các nhà đầu tư tư nhân chủ động đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Cung cấp VGF một cách hợp lý sẽ góp phần tăng tính khả thi của dự án, nhất là các dự án cở sở hạ tầng mà nguồn thu từ người sử dụng không đủ bù đắp phí đầu tư dự án.

Về vấn đề này, Sở Kế hoạch và Đầu tư và phía JICA đã có các buổi làm việc trước hội thảo và Sở cũng đã có nhiều góp ý hoàn thiện cơ chế thông qua rà soát Luật Đầu tư công và Nghị định 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công. Tại hội nghị ngày 28/06, theo báo cáo của JICA, kết quả nghiên cứu cách thức thiết lập một cơ chế VGF hiệu quả khả quan và sát với quy định hiện hành. Cơ chế được đề xuất cơ bản như sau: VGF được xây dựng là một trong các chương trình mục tiêu trong kế hoạch đầu tư công trung hạn; xây dựng dòng ngân sách VGF riêng để có thể phân bổ ngân sách VGF trong khuôn khổ kế hoạch đầu tư công trung hạn; Bộ KH&ĐT giữ vai trò là cơ quan chủ quản chương trình VGF; thành lập Ban quản lý chương trình VGF trực thuộc Bộ KH&ĐT, chịu trách nhiệm quản lý chương trình VGF.

Đề xuất cơ chế VGF mới nhất của JICA

Theo kết luận của buổi họp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp tục phối hợp với JICA, làm việc với các cơ quan liên quan, trong đó Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM là một đầu mối quan trọng, để khẩn trương hoàn thiện cơ chế đối với quỹ VGF, nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho nhà đầu tư tư nhân tham gia vào các dự án công ích.

- Phòng Hợp tác công tư, 06/2017 -