Nội dung trang

Giới thiệu

Khóa bồi dưỡng cơ bản về Hợp tác công - tư

Ngày 22-24/02/2016, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức Khóa Bồi dưỡng cơ bản về Hợp tác công tư (PPP) cho đối tượng học viên là lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị và Quận, Huyện. Đội ngũ giảng viên đến từ Đại học Toyo (Nhật Bản) gồm:

- Ông Sam Tabuchi: Giáo sư Trường sau Đại học PPP thuộc Đại học Toyo, Viện trưởng Viện Hợp tác công tư Châu Á (APPPI).

- Bà Yu Namba: Chuyên viên cao cấp tại Trung tâm nghiên cứu Hợp tác công tư, giáo viên thỉnh giảng tại rường sau Đại học PPP thuộc Đại học Toyo.

- Ông Kohei Hori: Chuyên viên cao cấp tại Trung tâm Nghiên cứu Hợp tác công tư. Khóa học đã trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về đầu tư theo hình thức PPP: khái niệm, các lựa chọn khi thực hiện PPP, các nguyên tắc khi thực hiện dự án PPP, khung pháp lý hiện hành về PPP tại Việt Nam…Hình thức học lý thuyết

kết hợp thực hành bài tập tình huống đã mang đến tính hiệu quả cao trong việc truyền đạt kiến thức và hầu hết các học viên tham gia đều đánh giá cao chất lượng của khóa học.

Một số hình ảnh:

(Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức chuyến đi thăm thực tế dự án tại Bệnh viện Nhi đồng 01, phục vụ cho việc giảng dạy bài tập tình huống của đoàn giảng viên Nhật Bản)

(Ông Nguyễn Hồng Văn – Trưởng phòng – Phòng PPP – Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo về tình hình thực hiện các dự án PPP tại Thành phố Hồ Chí Minh và các quy định hiện hành về đầu tư theo hình thức PPP)

(Hoạt động thảo luận nhóm, giải quyết bài tập tình huống)

(Học viên: Bác sĩ Nguyễn Thanh Hùng – Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 báo cáo kết quả thảo luận nhóm trước đoàn giảng viên Nhật Bản)

(Trao chứng nhận cho các học viên tham gia khóa học)