Nội dung trang

Trang chủ

Tin mới nhất

Hội thảo về cơ chế VGF cho các dự án PPP tại Việt Nam

Sáng 28/06/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư (Phòng Hợp tác công tư – PPP) đã tham gia thảo luận các vấn đề liên quan trong khuôn khổ Hội thảo về cơ chế VGF cho các dự án PPP tại Việt Nam do Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tổ chức.

XEM THÊM

Quote PPP

Hoàn thiện Khung pháp lý Đầu tư theo hình thức
Đối tác Công – Tư (PPP)

Nghị định 15/2015/NĐ-CP về Đầu tư theo hình thức Đối tác Công –Tư

XEM THÊM

Quy định & Danh mục

Quy định liên quan

Pháp lý

Danh mục dự án

Danh mục dự án